Aishwarya & Abhishek Bachchan at a birthday party « FABULOUS-AISHWARYA.COM